Prelegenci

Prof. Jacek Purchla

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych; przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Polskiej Akademii Umiejętności, doktor Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, wiceprezydent Europa Nostra. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIXXX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad pięciuset prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. W latach 1991–2018 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. członek tytularny Comité international d’histoire de l’art (CIHA), w latach 2016–2017 Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja plenarna
Prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Sterującego – Wprowadzenie
Moderator Doug Lansky – Powitanie
03.06
poniedziałek
09:00—10:30

Doug Lansky

Moderator

Specjalista ds. rozwoju turystyki, współpracujący z zarządcami miejsc i miast turystycznych oraz agencjami  na całym świecie, od Singapuru po Arubę, od Google Travel po Amadeus w zakresie strategii budowania wizerunku marki, kwestii marketingowych, doświadczeń odwiedzających, trendów w branży turystyki, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Doug ma praktykę jako dziennikarz podróżniczy i redaktor z 20-letnim doświadczeniem publikujący w wydawnictwach rangi: „National Geographic Traveler”, „The Guardian”, „Skift”. Swoje doświadczenia zbierał podróżując do ponad 100 krajów świata.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja plenarna
Prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Sterującego – Wprowadzenie
Moderator Doug Lansky – Powitanie
03.06
poniedziałek
09:00—10:30

Prof. Francesc Muñoz

Wykład wprowadzający

Profesor Geografii Miejskiej na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie od 1995 r. i dyrektor Obserwatorium Planowania Miejskiego w Barcelonie.

Jest wykładowcą w programie „Metropolis: Doświadczenia miast w sztuce i architekturze” (Politechnika Katalońska) oraz „Zarządzanie europejskimi regionami metropolitalnymi” (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie). Uczy architektury i urbanistyki w programach europejskich. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prace badawcze i doradcze w kilku dziedzinach, takich jak demografia miast i planowanie strategiczne, a także specjalistyczne doradztwo w zakresie projektów kulturalnych i miejskich.

Profesor Muñoz pracował jak doradca w różnych obszarach związanych z planowaniem urbanistycznym i dla różnych instytucji, takich jak rząd Albanii czy Komitet Olimpijski. Opublikował urbanalization: Wspólny pejzaż, Globalne miejsca (G. Gili, Barcelona 2004), a także liczne artykuły w czasopismach i opracowaniach zbiorowych w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Słowenii i w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście
– wspólna odpowiedzialność
03.06
poniedziałek
09:00—10:30

Prof. David Fleming

wprowadzenie do Sesji 1: Przekaz o dziedzictwie

Dyrektor Narodowego Muzeum Liverpool (2001–18) i Muzeów Tyne & Wear (1991–2001); były przewodniczący intercom i Komitetu Finansów i Zasobów icom; dwukrotnie prezes Stowarzyszenia Muzeów Wielkiej Brytanii; członek Komisji Etyki icom i Komitetu Sterującego ds. Liverpool – Miejsce Światowego Dziedzictwa; Prezydent Federacji Międzynarodowego Muzeum Praw Człowieka fihrm; Członek Zarządu Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz argentyńskiego Muzeum Demokracji Międzynarodowej w Rosario. David Fleming jest autorem wielu publikacji i wykładów; był konsultantem muzeów, władz miejskich i państwowych w 50 krajach, doradzając w zakresie organizacji  muzeów, tworzeniu  muzeów historii miasta, etyki muzealnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym, strategii rozwoju publiczności, włączenia społecznego i praw człowieka. W czasie jego kadencji na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego Liverpool liczba odwiedzających wzrosła z około 700 tyś. rocznie do ponad 3,5 miliona.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja 1
Przekaz o dziedzictwie Prezentacje projektów miast: Filadelfia /Stany Zjednoczone/ Sheila Hess - Przedstawiciel Miasta Filadelfii Zabeth Teelucksingh Dyrektor, Global Philadelphia Association Cynthia MacLeod - Superintendent, Narodowy Park Historycznej Niepodległości Festiwal: Powitanie Ameryki w Filadelfii Regensburg /Niemcy/ Monika Göttler - Koordynacja światowego dziedzictwa Regensburga Centrum światowego dziedzictwa w Regensburgu: miejsce spotkań dla odwiedzających i mieszkańców
03.06
poniedziałek
09:00—10:30

Dr Ko Koens

wprowadzenie do Sesji 2: Overtourism

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bredzie. Dr Koens jest współautorem raportu UNWTO nt. overtourism-u. Jest autorem najnowszego opracowania pt. „Czy pojęcie  overtourism jest nadużywane?  Zrozumienie wpływu turystyki w kontekście miasta”. Ponadto prowadzi badania nt. turystyki slumsowej, których efektem są dwie pozycje książkowe.

Dr Koens regularnie publikuje w czasopismach naukowych, a jego główne zainteresowania badawcze to zrównoważona turystyka miejska, gościnność miast, nadmierna turystyka oraz nierówności w turystyce.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja 2
Overtourism Prezentacje projektów miast: Colonia del Sacramento /Urugwaj/ Walter Debenedetti - Dyrektor ds. Dziedzictwa, Miasto Colonia del Sacramento Strategie rozwoju zrównoważonej turystyki i dziedzictwa: projekt Ex Plaza de Toros del Real de San Carlos Bordeaux /Francja/ Édouard Bertron-Serindat - szef centrum zmian w mieście Bordeaux Zmiana zastosowania: narzędzie w służbie ochrony mieszkalnictwa Dubrownik /Chorwacja/ Mato Franković, burmistrz Dubrownika Szanuj miasto, szanuj dziedzictwo
03.06
poniedziałek
11:00—13:00

Dr Jyoti Hosagrahar

wprowadzenie do Sesji 3: Zrównoważona turystyka a zarządzanie miejskim krajobrazem historycznym

Jyoti Hosagrahar jest zastępcą dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kieruje inicjatywami na rzecz integracji dziedzictwa kulturowego dla zrównoważonych miast oraz politykami na rzecz dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach Agendy 2030 i Nowej Agendy Miejskiej. Nadzoruje wdrażanie zaleceń dotyczących historycznych obszarów miejskich oraz opracowanie wskaźników tematycznych dla kultury w programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. w sektorze kultury. Od maja 2016 r. do listopada 2018 r. pełniła funkcję dyrektora Wydziału ds. Kreatywności UNESCO. Zanim rozpoczęła pracę dla UNESCO była profesorem i dyrektorem laboratorium sui w Columbia University w Nowym Yorku; pracowała w Katedrze UNESCO ds. Kultury, Siedlisk i Zrównoważonego Rozwoju w Instytucie Sztuki, Designu i Technologii Srishti w Bengaluru w Indiach, gdzie była również założycielką organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego (SUI).

Była również ekspertem w dziale ds. polityk un Habitat III oraz przewodniczącą Zespołu Międzylaboratoryjnego ICOMOS ds. Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju. W latach 2011-2016 członek Komitetu Doradczego ds. Światowego Dziedzictwa w Ministerstwie Kultury w Indiach. Ma doktorat z architektury i urbanistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley; magisterium z planowania miejskiego Uniwersytetu Południowej Kalifornii oraz licencjat z architektury ze Szkoły Planowania i Architektury w Nowym Delhi.

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja 3
Zrównoważona turystyka a zarządzanie miejskim krajobrazem historycznym Prezentacje projektów miast: Aranjuez /Hiszpania/ María del Pozo López - Dyrektor, Fundacja Pejzażu Kulturowego w Aranjuez Podróże światowego Dziedzictwa – projekt w Aranjuez Zamość /Polska/ Szmygin Bogusław - Dziekan Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Lubelskiej; Przewodniczący Komisji Teorii Konserwacji ICOMOS Plan zarządzania jako narzędzie zrównoważonego rozwoju turystyki w mieście światowego dziedzictwa Visby /Szwecja/ Dr Elene Negussie, kierownik światowego dziedzictwa UNESCO, miasto Visby Opracowanie strategii zrównoważonej turystyki dla hanzeatyckiego miasta Visby
03.06
poniedziałek
11:00—13:00

Szejka Mai Bint Mohammed Al Khalifa

wprowadzenie do Sesji 4: Lokalne społeczności i turystyka

Przewodnicząca Urzędu ds. Kultury i Zabytków Bahrajnu, przewodnicząca Rady Arabskiego Regionalnego Centrum ds. Światowego Dziedzictwa (ARC-WH). Założycielka i przewodnicząca Rady Powierniczej Centrum Kultury i Badań Szejka Ebrahima bin Mohammeda Al Khalifa.

Mai bint Mohammed Al Khalifa była Ministrem Kultury i Informacji Bahrajnu w 2008 r. oraz Ministrem Kultury w 2010 r. W 2015 r. Ministerstwo zostało przekształcone w Urząd ds. Kultury i Zabytków Bahrajnu i pozostaje pod jej kierownictwem.

Szejka Mai bint Mohammed Al Khalifa była pierwszym laureatem Colbert Prize for Creativity and Heritage w 2010 r. Była także pierwszą osobowością arabskiego pochodzenia, która wygrała nagrodę Watch Award przyznawaną przez World Monuments Watch w 2015 r. za jej zaangażowanie na rzecz zachowania zabytków i kultury Bahrajnu. W 2017 r. została mianowana Specjalnym Ambasadorem Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO).

Czytaj więcej...Czytaj mniej...
Sesja 4
Społeczności lokalne i turystyka Prezentacje projektów miast: Oaxaca /Meksyk/ Gerardo Corres Tenorio - Dyrektor Meksyku FUNAP Dziedzictwo gastronomiczne miasta Oaxaca - oś poprzeczna na rzecz zachowania kultury, promocji turystyki i rozwoju gospodarczego Quebec /Kanada/ Rhonda Rioux - Dyrektor, Departament Kultury, Dziedzictwa i Stosunków Międzynarodowych, Miasto Quebec Projekt Dom literatury Vigan /Filipiny/ Juan Carlo Medina - burmistrz Vigan Udział społeczności: praktyka ochrony dziedzictwa dla zrównoważonej rewitalizacji obszarów miejskich
03.06
poniedziałek
14:00—15:00