Komitet Sterujący

Prof. dr hab. Jacek Purchla – Przewodniczący 

Peter Debrine – Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

Magdalena Doksa-Tverberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Kraków

Robert Piaskowski – Społeczny Doradca Prezydenta Krakowa, Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego

Agata Mierzyńska – Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej, Miasto Kraków

We współpracy z Sekretariatem Generalnym OWHC