Wycieczki w trakcie trwania kongresu po Krakowie i regionie, 1-6 czerwca 2019

 

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
/ koszt 46 EUR/zwiedzanie z przewodnikiem

 

Muzeum powstało w miejscu największego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego założonego w 1940 r. Oświęcim był wówczas częścią III Rzeszy. Od 1942 r. obóz stał się jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage”, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Do 1945 r. zamordowano tu, jak szacują historycy od 1 do 1,5 miliona ludzi, głównie Żydów z całej Europy, ale także wielu Polaków, Cyganów czy Rosjan. W skład muzeum, które jest zarazem pomnikiem pamięci, wchodzą dwie części byłego kompleksu obozowego: Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau, wraz z ponad 150 obiektami budowlanymi: barakami, krematoriami, drogami, rampą. W ceglanych blokach, stojących za złowrogą bramą z sentencją Arbeit macht frei, urządzono ekspozycje poświęcone ofiarom różnych narodowości. Tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau zostały wpisane w 1979 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Informacje dla zwiedzających: jednodniowa wycieczka, trwa łącznie około 7 godz, wraz z dojazdem z hotelu z Krakowa, zwiedzaniem obozu na miejscu i powrotem do Krakowa. Zwiedzanie może zostać zorganizowane w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Kopalnia Soli „Wieliczka“
/ koszt 44 EUR

 

Najstarsza kopalnia soli w Europie to wyjątkowe miejsce, w którym wiele pokoleń polskich górników stworzyło podziemny świat. Są w nim słone jeziora, wnętrza zdobione rzeźbami i płaskorzeźbami (największa rzeźba waży 15 ton), podziemny kościół i kaplice, w tym słynna kaplica Św. Kingi. Jeziora są tak rozległe, że na jednym z nich surfował Mateusz Kusznierewicz, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy. Wielickie złoża soli zajmują powierzchnię 7km2. Na początku XX w. dokładnie tyle samo przestrzeni zajmowało miasto Kraków. Kopalnia Soli „Wieliczka“ została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w  1978 r.

Informacje dla zwiedzających: Wycieczka do 4 godz., w tym dojazd, powrót i  ok. dwugodzinne zwiedzanie kopalni. Wycieczki nie rekomendujemy osobom cierpiącym na klaustrofobię oraz osobom niepełnosprawnym – ze względu na konieczność poruszania się po schodach. Każda wycieczka może zostać zorganizowana w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Krakowski Kazimierz i Fabryka Emalia
Oskara Schindlera / koszt 36 EUR

 

Dziś Kazimierz to jedna z dzielnic Krakowa, ale przez wiele stuleci był osobnym miastem królewskim – wyspą na rzece Wiśle. Został utworzony przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV w. Nieco ponad 100 lat później podjęta została decyzja o przesiedleniu w to miejsce mieszkających w Krakowie Żydów. Powstała w ten sposób enklawa, która w krótkim czasie stała się ważnym ośrodkiem kultury żydowskiej w Polsce i na świecie. W tych latach powstały tu liczne synagogi, uczelnie oraz okazałe domy żydowskich kupców i bankierów. Po II wojnie światowej Kazimierz opustoszał i przez dziesięciolecia popadał w ruinę. Dzisiaj można mówić o odrodzeniu i nowym obliczu dzielnicy, która stała się centrum kultury awangardowej i ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta.

Fabryka Emalia Oskara Schindlera została założona w 1937 r. jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i cynowych. Wydzierżawiona, a następnie przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939 r., funkcjonowała do 1945 r. Fabryka znajduje się przy ul. Lipowej 4, na krakowskim Zabłociu. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych dzięki niemu od zagłady. Ta historia znana jest ze słynnego filmu w reż. Stevena Spielberga, uhonorowanego Oscarami.

W 2007 r. Prezydent Krakowa powierzył administrację byłej fabryki Muzeum Krakowa, w celu stworzenia stałej wystawy dokumentującej okres okupacji niemieckiej miasta. Interaktywna wystawa “Kraków – czas okupacji 1939–1945 ” przyciąga rokrocznie tłumy zwiedzających.

Informacje dla zwiedzających: Wycieczka do 4 godz. Każda wycieczka może zostać zorganizowana w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona
/ koszt 36 EUR

 

Kalwaria Zebrzydowska, wpisana na listę UNESCO w 1999 r., nazywana też polską Jerozolimą, to miasto położone na malowniczym Pogórzu Makowskim, założone w 1602 r. przez  wojewodę krakowskiego Mikołaja
Zebrzydowskiego. Początek miastu dał kościółek pw. Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, zbudowany według modelu przywiezionego w 1599 r. z Jerozolimy. Wojewoda wybudował tu jeszcze kaplicę Grobu Chrystusa oraz niewielki klasztor przekazany bernardynom. Dziś kościół i klasztor, zespół kaplic i kościołów dróżkowych, oraz manierystyczny park krajobrazowy odwiedzane są co roku przez miliony pielgrzymów. To także najważniejszy, obok Częstochowy, ośrodek ruchu pielgrzymkowego w Polsce, położony na słynnym Szlaku Papieskim wiodącym z Wadowic do Krakowa. Koneserom dawnej architektury oferuje urokliwe zabytki, w tym: drewniane domy i kramy odpustowe z przełomu XIX i XX w. stojące przy najstarszej ulicy w mieście. Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki będą mieli okazję podziwiać Cudowny Obraz Maryi Kalwaryskiej.

Lanckorona – malownicze miasteczko, położone nieopodal Kalwarii Zebrzydowskiej – nazywana jest magicznym miastem aniołów. Mówi się, że to jedyne miejsce w Polsce, gdzie anioły pukają do drzwi mieszkańców i składają im życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Turystów do Lanckorony przyciąga jej piękne położenie oraz słynna XIX-wieczna zabudowa rynku, gdzie czas stanął w miejscu. Drewniane domy na marmurowych podmurówkach uwodzą charakterystycznymi podcieniami i wysokimi bramami pośrodku frontowych ścian, przez które kiedyś wjeżdżały wozy. Od lat Lanckorona przyciąga artystów, malarzy, fotografów oraz miłośników ceramiki.

Informacje dla zwiedzających: wycieczka do 5 godz., może zostać zorganizowana w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Szlak Architektury Drewnianej / koszt 46 EUR

 

Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 r. Pośród 255 najcenniejszych i najciekawszych zabytkowych obiektów drewnianych znajdują się na nim malownicze kościoły, smukłe dzwonnice, staropolskie dworki, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej. W 2003 r. cztery piętnastowieczne drewniane kościoły z Małopolski wyróżniły się wpisami na listę UNESCO. Należą do nich: kościół. Św. Michała Archanioła w Binarowej, kościół. Św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim, kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej oraz kościół. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej.  W 2013 r. do Listy UNESCO dopisane zostały cztery cerkwie, wchodzące w skład Szlaku. Są to: cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owczarach, cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu oraz cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

Informacje dla zwiedzających: Wycieczka do 6-8 godz. w zależności od ruchu na drodze. W wyciecze nie są uwzględnione wstępy do kościołów. Grupami opiekuje się przewodnik. Każda wycieczka może zostać zorganizowana w jęz. angielskim, francuskim, hiszpańskim.

 

Poniżej znajdą Państwo informację na temat terminów i godzin, w jakich odbędą się wycieczki:

 

Uczestnik standard + Organizator stoiska promocyjnego:
Wycieczka po Krakowie: Droga Królewska i zwiedzanie Rynku Podziemnego 2 czerwca, 14:00-17:00

Wycieczka: Krakowski Kazimierz i Fabryka Emalia Oskara Schindlera 2 czerwca, 10:00-14:00

Wycieczka: Szlak Architektury Drewnianej 2 czerwca, 08:00-16:00

Wycieczka: Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 2 czerwca, 09:00 – 16:00

Wycieczka: Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona 6 czerwca, 10:00-15:00

Wycieczka: Kopalnia Soli „Wieliczka“ 6 czerwca, 10:00-14:00


Osoba towarzysząca:

Wycieczka po Krakowie: Droga Królewska i zwiedzanie Rynku Podziemnego 2 czerwca, 14:00-17:00

Wycieczka: Kopalnia Soli „Wieliczka“ 5 czerwca, 10:00-14:00

Wycieczka: Szlak Architektury Drewnianej 5 czerwca, 08:00 -16:00

Wycieczka: Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona 5 czerwca, 10:00-15:00

Wycieczka: Krakowski Kazimierz i Fabryka Emalia Oskara Schindlera 5 czerwca, 10:00-14:00

Wycieczka: Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 5 czerwca, 09:00 – 16:00