FORUM MŁODYCH
PROFESJONALISTÓW OWHC
„Dziedzictwo i turystyka”, 1-6 czerwca 2019 r.

 

Zaproszenie do uczestnictwa

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Miasto Kraków organizują Forum Młodych Profesjonalistów pod hasłem „Dziedzictwo i turystyka” w ramach XV Światowego Kongresu OWHC. Realizatorem  programu Forum z ramienia organizatorów jest Międzynarodowe Centrum Kultury. Wydarzenie poświęcone jest młodym profesjonalistom działającym w zakresie zarządzania dziedzictwem w miastach członkowskich OWHC. Forum skupi się na relacjach pomiędzy potrzebami zachowania dziedzictwa a rosnącą liczbą zagrożeń wywołanych przez globalną turystykę. Wizyty w obiektach Światowego Dziedzictwa, takich jak Historyczne Centrum Krakowa oraz pobliska Kopalnia Soli w Wieliczce i niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945) pozwolą uczestnikom zastanowić się nad złożonością zachowania dziedzictwa w nieustannie zmieniającym się świecie.

Terminy: 1-6 czerwca 2019 r., wydarzenie towarzyszące XV Światowego Kongresu Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego
Miejsce: Kraków, Polska + wycieczki terenowe do Wieliczki i Oświęcimia
Język roboczy: angielski

 

CO TO JEST?

Forum Młodych Profesjonalistów OWHC, które odbędzie się w dniach 1-6 czerwca 2019 r., zapewni intensywne szkolenia młodych profesjonalistów zajmujących się wpływem turystyki na zachowanie i zarządzanie dziedzictwem. Zapewni ono również przestrzeń do dialogu pomiędzy uczestnikami Forum i przedstawicielami miast członkowskich OWHC, przedstawiając innowacyjne działania podejmowane przez władze miast we współpracy ze społecznościami lokalnymi w celu zachowania miejsc światowego dziedzictwa. Forum skupi się na różnych wpływach, jakie turystyka może mieć na dziedzictwo:

 • efekty stymulowania gospodarek popularnych turystycznych miejsc docelowych,
 • wzmocnienie ram prawnych ochrony dziedzictwa,
 • angażowanie społeczności globalnej w działania ochronne,
 • przekształcenia obiektów zgodnie z wymaganiami turystycznymi,
 • „Disneylandizacja” dziedzictwa.

 

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Program Forum będzie obejmował:

 • wizyty w wybranych obiektach Światowego Dziedzictwa UNESCO: Historyczne Centrum Krakowa, Kopalnia Soli w Wieliczce, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau (1940-1945),
 • spotkania z ekspertami ds. dziedzictwa,
 • warsztaty i dyskusje na temat różnych aspektów miejsc światowego dziedzictwa,
 • prezentacje uczestników,
 • sporządzenie Deklaracji Forum dla celów prezentacji podczas Ceremonii Zakończenia XV Światowego Kongresu OWHC.

 

DLA KOGO TO JEST?

Miasto Kraków i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie mają przyjemność zaprosić 20 młodych ludzi zainteresowanych problematyką światowego dziedzictwa, którzy:

 • pochodzą z miast członkowskich OWHC,
 • mają od 20 do 35 lat,
 • biegle mówią po angielsku (należy pamiętać, że nie będzie tłumaczeń, angielski będzie jedynym językiem roboczym Forum),
 • są absolwentami / działają w dziedzinach związanych z dziedzictwem, takich jak: architektura, urbanistyka, inżynieria budowlana, archeologia, socjologia, dziedzictwo kulturowe, antropologia, etnologia, etnografia, ekonomia, historia, historia sztuki, komunikacja, prawo, turystyka, naturalne i dziedzictwo kulturowe, geografia, stosunki międzynarodowe,
 • są naukowcami, aktywistami, młodymi profesjonalistami w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, organizacjach kulturalnych i przyrodniczych, muzeach, obiektach dziedzictwa kulturowego,
 • mają doświadczenie w dziedzinie dziedzictwa, w szczególności w dziedzinie konserwacji i renowacji dziedzictwa,
 • są zmotywowani, zaangażowani w dzielenie się własną wiedzą, są aktywnymi ludźmi zainteresowanymi wdrażaniem wyników Forum w swoich krajach.

W skład grupy 20 wchodzi 5 uczestników z Polski i 15 z innych krajów.

 

Organizatorzy gwarantują pełne wyżywienie (trzy posiłki kuchni europejskiej dziennie) w hotelach, restauracjach lub miejscach określonych w programie. Uwzględnione zostaną specjalne wnioski dietetyczne. W przypadku jakichkolwiek ograniczeń dietetycznych lub alergii, uprzejmie prosimy o poinformowanie o nich zespołu organizującego Forum Młodych Profesjonalistów przed przyjazdem.