Zapraszamy mieszkańców Krakowa do udziału w wydarzeniach towarzyszących kongresowi miast światowego dziedzictwa OWHC

Miasto Kraków i Instytut Kultury Willa Decjusza zaprasza mieszkańców do udziału w projekcie Ambasadorzy Kongresu OWHC!

 

O CO CHODZI?

Od 2 do 5 czerwca 2019 r. w Krakowie odbywać się będzie 15 Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), miast zrzeszających blisko 300 miast świata, których obiekty zabytkowe wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kongres odbywa się co dwa lata i dotąd nie miał jeszcze miejsca w Europie Środkowej. Jego hasłem przewodnim jest Dziedzictwo i Turystyka: lokalne społeczności i odwiedzający – podział odpowiedzialności. Tematyka ta w sposób istotny dotyka naszego miasta. Kraków jest obok Quito pierwszym ośrodkiem miejskim wpisanym na listę UNESCO już w 1978, a obecnie jest jednym z najpopularniejszych turystycznych kierunków. Turystyka jest zatem powiązana z dziedzictwem, ale także jej nieukierunkowany rozwój może zagrażać integralności pejzażu kulturalnego Krakowa, a tym samym jego dziedzictwu. W łączności z Kongresem Instytut Kultury Willa Decjusza organizuje serię warsztatów i działań nakierunkowanych na zaangażowanie KRAKOWIAN dumnych z wyjątkowego dziedzictwa naszego miasta we współorganizację wydarzenia i udziału w programie Ambasadorów Miast Światowego Dziedzictwa OWHC.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT

Projekt Instytutu pn. Ambasadorzy Kongresu OWHC ma za zadanie wyłonić grupę wyjątkowych ZAANGAŻOWANYCH Krakowian – aktywnych i świadomych wagi dziedzictwa kulturowego miasta, jego tradycji, unikalności. Uczestnicy projektu, których zadaniem będzie reprezentowanie społeczności miejskiej w czasie Kongresu, wezmą udział w spotkaniach oraz w samej inauguracji wydarzenia – 2 czerwca br. – w Pochodzie Tradycji i Pochodzie Miast OWHC.

W ramach Pochodu odbędą się przemarsze wolontariuszy w barwach miast zrzeszonych w OWHC, grup związanych z kulturą i tradycjami Krakowa (m.in. Lajkonik z orszakiem, Bractwo Kurkowe, Balet Dworski „Cracovia Danza”, grup rekonstrukcyjnych) oraz występny muzyczne i artystyczne (m.in. kuglarze, akrobaci, szczudlarze, żonglerzy). Pochód rozpocznie się w okolicy Barbakanu, przekroczy Bramę i ulicę Floriańską, a następnie wykona okrążenie wokół Rynku Głównego, co stanowić będzie oficjalne rozpoczęcie inauguracji.

To barwne i ogólnodostępne wydarzenie promować będzie przede wszystkim różnorodność krakowskiej kultury i bogactwo oferty artystycznej, a jednocześnie ma pokazać, że mieszkańcy Krakowa to prawdziwy łącznik pomiędzy tradycjami sprzed wieków – kultywowanymi po dziś dzień.

CEL – promocja wizerunku Krakowa jako miasta światowego dziedzictwa, wzmocnienie integracji miast organizacji – z 5 kontynentów, udział w radosnym pochodzie tradycji, włączenie się w Dni Krakowa i działania miasta na rzecz promowania niematerialnego dziedzictwa miasta!

 

ZAPROSZENIE

Zaproszenie kierujemy do wszystkich instytucji kultury, jednostek CAS, szkół oraz wszystkich chętnych mieszkańców, którzy pragną dowiedzieć się więcej o międzynarodowym Kongresie Miast OWHC, organizacji UNESCO oraz kulturze Krakowa!

Zapraszamy!
Szczegóły organizacyjne już wkrótce!

Osoby zgłoszone i biorące udział w projekcie, wezmą udział w warsztatach tematycznych oraz w samej inauguracji – Pochodzie Miast OWHC, jak również otrzymają zestaw materiałów informacyjnych, dyplom uczestnika, a najbardziej zaangażowani wezmą udział w wydarzeniach kongresowych i okołokongresowych. Tytuł Ambasadora Miast Światowego Dziedzictwa uprawniał będzie także do skorzystania z innych programów kulturalnych miasta i do kontynuowania programu i udziału w nim w przyszłości.

Osoby lub instytucje chętne do udziału w Pochodzie proszone są o kontakt z dr Hanną Wesołowską-Starzec hanna@willadecjusza.pl, 601 053 501.