O Organizacji
Miast Światowego Dziedzictwa

strona internetowa OWHC

 

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) została założona 8 września 1993 r. w Fezie (Maroko). Do Organizacji należy ponad 300 miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mówimy zatem o populacji ponad 164 milionów mieszkańców miast, połączonych wspólnym pragnieniem ochrony i promocji ich cennego światowego dziedzictwa. W Organizacji miasta są reprezentowane przez swoich prezydentów, przy aktywnym udziale specjalistów ds. zarządzania dziedzictwem.

Od założenia Organizacji, zgodnie z zaleceniem jej fundatora pana Jean-Paul L’Alliera, główna siedziba OWHC znajduje się w mieście Québec, które w lipcu 1991 r. było gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum miast światowego dziedzictwa. Pan Allier, który w tym czasie był burmistrzem Québecu i żarliwym obrońcą światowego dziedzictwa, był wielkim twórcą tej międzynarodowej grupy miast.

Cele Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

Mając na względzie światowe dziedzictwo, miasta członkowskie OWHC łączą następujące cele:

  • wspieranie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa
  • zachęcanie do współpracy i wymiany informacji oraz ekspertyz dotyczących ochrony i zarządzania miejskim dziedzictwem
  • rozwijanie poczucia solidarności wśród miast członkowskich.

Realizując te cele OWHC organizuje wiele spotkań: Światowe Kongresy, konferencje, seminaria i warsztaty na temat zadań, jakie należy podjąć na rzecz zarządzania i realizacji strategii służących ochronie i rozwojowi miast historycznych. Są to ważne okazje do prowadzenia dyskusji i dzielenia się doświadczeniami, jak również znakomita sposobność do potwierdzania swojego zaangażowania w ochronę i promocję światowego dziedzictwa. Ponadto OWHC oferuje swoim miastom członkom wiele programów i projektów, których celem jest promowanie i wspieranie konserwacji, odkrywania i rozwoju ich światowego dziedzictwa:

  • Młodzież na Szlaku Światowego Dziedzictwa
  • Nagroda Jean-Paul-L’Alliera w zakresie dziedzictwa
  • Międzynarodowy konkurs na produkcję filmową
  • Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa – 8 września
  • Prezydenci & Dziedzictwo
  • Zoom na miejskie dziedzictwo
  • Granty OWHC

Do Organizacji należy ponad 300 miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.