Słowo od Prezydenta
Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku minęły 4 dekady, gdy w 1978 r. zabytkowe skarby historycznego centrum Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce zostały wpisane jako jedne z pierwszych miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Uznano wówczas, że powstałe przed wiekami dzieła wielkich artystów i budowniczych, wyróżnia najwyższa powszechna wartość i że stanowią one wspólne dobro ludzkości.

To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę być gospodarzem jednego z tak niezwykłych miejsc na mapie świata. Tym bardziej się cieszę, że mogę zaprosić Państwa do Krakowa, abyście poznali kolebkę polskiej kultury i doświadczyli wyjątkowej atmosfery naszego miasta, a także stali się turystami, w jednym z najliczniej i najchętniej odwiedzanych polskich miast.

„Dziedzictwo i turystyka” to temat 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, który odbędzie się w dniach 2–5 czerwca 2019 r. w Krakowie. Jestem przekonany, że nasze miasto jest doskonałym miejscem do międzynarodowej dyskusji na ten temat. Kraków jest centrum turystyki kulturowej, biznesowej, pielgrzymkowej i kulinarnej. Ten rozwój ruchu turystycznego opiera się na aktywności mieszkańców, ich kreatywności i przedsiębiorczości. Warunkiem zrównoważonego rozwoju turystyki, w warunkach komfortowych zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających, jest współpraca władz lokalnych, branży turystycznej i mieszkańców. Tematyka Kongresu OWHC w naszym mieście będzie zatem kontynuacją i rozwinięciem dyskusji rozpoczętej w Gyeongju, poświęconej angażowaniu lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem.

Mam nadzieję, że 15. Kongres OWHC w naszym mieście będzie nie tylko okazją do ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń i perspektyw przedstawicieli miast z całego świata oraz dyskusji na temat wyzwań miast w zakresie zarządzania turystyką w miastach historycznych, ale także niezapomnianym spotkaniem z Krakowem, jego mieszkańcami i dziedzictwem. Serdecznie zapraszam do Krakowa!

Jacek Majchrowski

Słowo od Prezydenta OWHC,
Burmistrza Miasta Quebec

Jak pogodzić ochronę skarbów naszego dziedzictwa z rozwojem oferty turystycznej? Jakie środki mogłyby w najlepszy sposób zapewnić równowagę w zaspokajaniu potrzeb naszych gości i mieszkańców?

W czasach Airbnb i demokratyzacji międzynarodowej turystyki, miasta światowego dziedzictwa częściej niż kiedykolwiek stają przed koniecznością rozwiązania wielu problemów poprzez porozumienie i współpracę.

Zbliżający się Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) stanowi idealną okazję do połączenia energii, wiedzy i kreatywności, charakteryzujących członków tej organizacji. Jestem przekonany, że to ważne spotkanie pozwoli nam na zaktualizowanie naszych praktyk, w realizacji misji ochrony, przy poszanowaniu wartości cennego dziedzictwa, pozostawionego nam przez przodków.

Dlatego z ogromnym entuzjazmem zapraszam Państwa do licznego udziału w 15. Światowym Kongresie OWHC, który odbędzie się we wspaniałym mieście Krakowie w roku 2019. Wspólnie będziemy umieli podjąć wyzwanie połączenia przeszłości z teraźniejszością i przyszłością, aby nasze dziedzictwo było – bardziej niż kiedykolwiek – źródłem tożsamości, dumy i inspiracji dla naszych społeczności.

Régis Labeaume

 

Powitanie Sekretarza Generalnego OWHC

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w 15. Światowym Kongresie OWHC.

Nowa edycja Kongresu, poświęcona turystyce, odbędzie się pod hasłem “Dziedzictwo i turystyka: lokalne społeczności i goście – wspólna odpowiedzialność”. Wyjątkowo aktualny temat w sytuacji, gdy liczba turystów wzrasta lawinowo na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Turystyki, w 2030 r. liczba zagranicznych turystów na całym globie osiągnie 1.8 miliarda. Na przełomie mileniów liczba turystów wynosiła 682 milionów.

Zagadnienie to jest jeszcze bardziej istotne dla miast światowego dziedzictwa, ponieważ są jednymi z najbardziej popularnych kierunków turystycznych na naszej planecie. Niemniej jednak, ruch turystyczny staje się silnym i coraz trudniejszym do zniesienia obciążeniem dla tych miast oraz ich mieszkańców. W miastach portowych, problem ten jest często powiązany z pojawianiem się, każdego dnia, w wysokim sezonie, tysięcy pasażerów statków wycieczkowych.

Podczas niedawnych Kongresów OWHC dyskusja skupiała się na problemach, z jakimi borykają się miasta dziedzictwa: od rezyliencji i zrównoważonego rozwoju po zagadnienia ekonomiczne i zaangażowanie wspólnot lokalnych. Najwyższy czas, aby raz jeszcze przyjrzeć się zagadnieniu turystyki, któremu poświęcony był Kongres w Évorze w 1997 r.

Nadchodząca edycja Światowego Kongresu jest ogromnie obiecująca, a miasto Kraków nie szczędziło wysiłków, aby zorganizować spotkanie obfitujące zarówno w merytoryczne treści, jak i aktywności. Jako wymowny przykład posłużyć może lista prelegentów Sympozjum Naukowego: Francesc Muñoz, Doug Lansky, David Fleming, Jyoti Hosagrahar, Ko Koens i Szejka Mai Bint Mohammed Al Khalifa. Po ich wystąpieniach nastąpią prezentacje studiów przypadków zgłoszonych przez poszczególne miasta OWHC, których ostatecznym celem będzie propagowanie najlepszych praktyk w zakresie dziedzictwa i turystyki w miastach światowego dziedzictwa.

Podobnie jak w przeszłości, uczestnicy będą mogli skorzystać z oferty równolegle odbywających się wydarzeń, takich jak Warsztaty Dziennikarzy i Forum Młodych Profesjonalistów. Będą one włączone do głównego programu, którego częścią są: warsztaty dla burmistrzów, warsztaty dla specjalistów, spotkania regionalne i ceremonie wręczenia nagród (Konkursy o Nagrodę Jean-Paul-L’Alliera oraz w Międzynarodowym konkursie na produkcję filmową o dziedzictwie)

Na koniec, jak zawsze, jednym z punktów programu Kongresu, będzie Zgromadzenie Generalne OWHC. Będzie ono wyjątkową okazją dla miast członkowskich do włączenia się w proces przyjęcia wytycznych, którymi kierować się będzie OWHC w swoich działaniach przez najbliższe dwa lata.

Wszystko to stało się możliwe dzięki stałemu wsparciu ze strony Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa i Komitetu Sterującego, kierowanego przez Profesora Jacka Purchlę (Przewodniczącego Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO) przy współpracy Petera Debrine’a (Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO), Magdaleny Doksy-Tverberg (Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Roberta Piaskowskiego (Zastępcy Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego), Agaty Mierzyńskiej (Głównego Specjalisty w Kancelarii Prezydenta) i wszystkich ich cennych partnerów.

Denis Ricard